ข่าวกรองแบบกระจาย - ส่วนที่ 7

หน่วยสืบราชการลับแบบกระจายเป็นคุณลักษณะของประชากรทั้งหมดและเรียกว่าหน่วยสืบราชการลับที่รวบรวมได้เมื่อประชากรถูกล้อมรอบด้วยประเทศจังหวัดเมืองหรือองค์กรเฉพาะเช่นสหภาพแรงงาน สภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นบ้านอย่างเป็นทางการของหน่วยสืบราชการลับแบบกระจาย นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบในการเริ่มขั้นตอนการประกาศสงคราม

ความคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับสภาร่างรัฐธรรมนูญได้เติบโตขึ้นนอกเหนือจากการเขียนรัฐธรรมนูญเป็นครั้งคราว สภาร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงการริเริ่มของพลเมืองหรือการลงประชามติ วิธีการในการดำเนินการนี้จะถูกกำหนดโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่มีผู้นำ


บรรณาธิการ, Garrett Tobin Connelly • ร่วมมือ