ฟังก์ชั่นนิติบัญญัติ - ส่วนที่ 4

เขียนกฎหมาย เตรียมงบประมาณ พิจารณาแผนก 1 และจัดเตรียมกฎระเบียบเพื่อรองรับราคาที่รวมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสำหรับทุกชีวิตบนโลก


บรรณาธิการ, Garrett Connelly • ร่วมมือ