Εκτελεστική λειτουργία - 2

Εκτελεστικός διευθυντής: Υπάρχει η τάση να ανασηκώνεται η προσωπικότητα ενός διευθύνοντος συμβούλου και να συσχετίζεται η προσωπικότητα με το ίδιο το έθνος ή τον οργανισμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, είναι πολύ κοινό για τα μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν τη νομοθετική ατζέντα του τρέχοντος προέδρου. Αυτό αποκρύπτει τον ορισμό των εκτελεστικών και νομοθετικών λειτουργιών. Επιτρέπει την απλούστευση των αναφορών μέσων και μειώνει το εύρος της ανάλυσης σε χαρισματική προσωπικότητα.

Οι νομοθέτες γράφουν τους νόμους και προετοιμάζουν τους προϋπολογισμούς λειτουργίαςΣυντάκτης, Garrett Connelly συνεργαστείτε μέσω email